TÌM HIỂU DATA BINDING TRONG ANDROID
Data Binding trong android Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về Data binding. Một thư viện trong android hỗ trợ loại bỏ findViewById(). Điều này đặc biệt hữu ích trong việc bạn có …
Tìm hiểu về Class trong java
Tìm hiểu về class trong java Ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu tổng quan về hướng đối tượng OPP trong Java và 4 tính chất trong hướng đối tượng. Tại bài học này chúng …
Services trong Android
Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 1 khái niệm mới nữa đó là Services trong Android. 1. Giới thiệu Services trong Android Service là một Component chạy ở nền ứng dụng để …