TÌM HIỂU DATA BINDING TRONG ANDROID
Data Binding trong android Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về Data binding. Một thư viện trong android hỗ trợ loại bỏ findViewById(). Điều này đặc biệt hữu ích trong việc bạn có …
SERVICE TRONG ANDROID
Service trong android Service là một trong những đối tượng chính của một ứng dụng android. Nó là một thành phần luôn chạy dưới lớp background của hệ thống mà không cần sự tương tác của …
MULTI-TOUCH TRONG ANDROID
Multi-Touch trong android. Multil-Touch là một khái niệm nâng cao trong android (Lập trình cảm ứng đa điểm), nó cho phép chúng ta điều khiển các cử chỉ chạm vào màn hình như phóng to – …