Menu trong Android
Menu là control rất được hay sử dụng trong Android. Có 3 loại menu đó là OptionMenu, ContextMenu và PopupMenu. Mình sẽ giới thiệu lần lượt từng loại cho các bạn. Các bạn cùng theo dõi …
Fragment trong Android
Ở bài trước mình đã giới thiệu cho các bạn biết về Tabhost. Ở bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn 1 khái niệm mới nữa đó là Fragment trong lập trình …
Tìm hiểu về intent trong Android
Chúng ta đã biết cách sử dụng các control trong Android để vẽ giao diện. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn làm quen với Intent. Intent là hạt nhân trong Android, nó rất quan trọng. …